Home Plan Omgeving Wonen Parken Contact

Start verkoop kavels Rietzoom

Wil jij je droomhuis bouwen op een kavel in Park 16Hoven? Dan is dit je kans. De gemeente brengt tien kavels voor zelfbouw in de verkoop. Het betreft kavels in Rietzoom, het zuidelijke deel van de wijk, waar water een belangrijk onderdeel van de omgevingskwaliteit uitmaakt. Zeven van de tien kavels liggen dan ook aan het water, waarvan één kavel aan 3 zijden.

Informatie Rietzoom
Rietzoom is gelegen in het zuidelijk deel van Park 16Hoven. Hier zullen circa 350 woningen worden gebouwd. Kenmerkend voor deze buurt is de grote hoeveelheid water: maar liefst 1/5 deel. Water bepaalt dan ook voor een belangrijk deel de sfeer van Rietzoom. Veel woningen in Rietzoom hebben een tuin, die direct aan het water grenst, waardoor de Rietzoom binnen Park 16Hoven een eigen identiteit heeft.

De Rietzoom grenst aan de westkant aan volkstuincomplex VTV Zestienhoven en de plukdijk, een wandeldijk met fruitbomen. Aan de zuidkant grenst de Rietzoom aan de zogenoemde Steilrand, een groene zone aan de achterzijde van het oude dijklint, de Oververschiese Kleinweg. Aan de Westzijde grenst de Rietzoom aan de Bovendijk.

Verkoop
De verkoop geschiedt door middel van loting.

De loting vindt plaats op maandag 2 oktober 2017 en wordt verzorgd door:
Nouwen Notarissen,
Argonautenweg 17b
3054 RP ROTTERDAM

(contactpersoon L. van Schie, e-mailadres: L.vanschie@nouwen-notarissen.nl)

Nadat Nouwen Notarissen uw inschrijfformulier en de waarborgsom heeft ontvangen, ontvangt u hiervan een bevestiging en tevens een uitnodiging met de locatie en het tijdstip voor het bijwonen van de loting. Indien u niet in de gelegenheid bent persoonlijk bij de loting aanwezig te zijn, wordt u verzocht dit mede te delen aan Nouwen Notarissen.

Inschrijven
De benodigde informatie ten behoeve van de inschrijving voor bovengenoemde loting, treft u op deze pagina aan. Leest u dit goed door, er staat namelijk zeer belangrijke informatie in over de procedures!
De informatiebrochure is met zorg samengesteld. Een toelichting op de kavels treft u aan in de brochure Kaveltekeningen.

Indien u nog vragen heeft die niet in de informatiebrochure behandeld worden, kunt u het “Formulier aanvullende vragen” per mail toezenden aan: KavelsRotterdamSO@rotterdam.nl Aanvullende informatie kan u tot 4 september indienen.

Op 28 september sluit om 17.00 uur de inschrijving.
Dit betekent dat:
- het inschrijfformulier met de kopie(ën) van het legitimatiebewijs
- de door het Ministerie afgegeven Verklaringen omtrent Gedrag (VOG)

volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk op 28 september 2017 om 17.00 uur in het bezit te zijn van Nouwen Notarissen te Rotterdam.
De waarborgsom dient eveneens per die datum in het bezit te zijn van de notaris.

BELANGRIJKE DATA

Uiterlijke datum indiening Formulier aanvullende vragen : 4 september 2017
Sluitingsdatum inschrijving : 28 september 2017
Datum loting : 2 oktober 2017

 

Algemene voorwaarden bij verkoop en levering van Onroerende Zaken van de gemeente Rotterdam (2007)

Bestemmingsplan Polder Zestienhoven

Bestemmingsplankaart Polder Zestienhoven

Randvoorwaarden nota Particuliere kavels Rietzoom (April 2017)

Welstandsparagraaf Park Zestienhoven (April 2008)

Informatiebrochure Kavels Rietzoom Park16Hoven

Kaveltekeningen en prijzen Park16Hoven Loting 2 oktober 2017

Lotingsprocedure Nouwen Notarissen

Inschrijfformulier Loting Nouwen Notarissen

Aanvraagformulier VOG Ministerie van Veiligheid en Justitie

Waarom een VOG (31-07-2017)

Formulier aanvullende vragen