Home Plan Omgeving Wonen Parken Contact
Het Plan

Aan de rand van Overschie verrijst Park 16Hoven. Een unieke wijk. Een wijk met een grote variatie aan woningen, brede straten en lanen, speelgelegenheden voor de jeugd en veel groen. In de hele wijk komen de karakteristieken uit het oude polderlandschap terug. Zo zijn bijvoorbeeld langs de oude dijken en watergangen de langzaam verkeersroutes aangelegd. Bijzonder is de inpassing van de HSL, aan de oostkant van de wijk. Die loopt daar ondergronds met erboven het langgerekte Johanna Westerdijkpark.

Buiten wonen
Wonen in Park 16Hoven is echt ‘buiten’ wonen. Door het vele groen in de wijk en het nabijgelegen park heeft de wijk een groen karakter. En de natuur ligt naast de deur; Midden Delfland, de Schiezone en de Vlinderstrik liggen op fietsafstand. Maar ondanks dat u echt buiten woont, staat u zo in het centrum van Rotterdam. Zowél met eigen vervoer, als met het openbaar vervoer via het aan de oostkant van de wijk gelegen Randstad Railstation Melanchtonweg.

Actualisatie Masterplan 16Hoven
In 2017 begint de gemeente met de actualisatie van het bestemmingsplan Polder Zestienhoven en het bestemmingsplan HSL Overschie. Voor de overzichtelijkheid wordt één nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Als start is de Actualisatie Masterplan 16Hoven opgesteld. Dit betreft een actualisatie van het Masterplan Polder Zestienhoven (vastgesteld 2003) en het Masterplan Plus (vastgesteld 2004). Ontwikkelingen die na 2004 zijn opgetreden, zijn opgenomen in deze actualisatie.

De Actualisatie Masterplan 16Hoven behandelt de volgende onderwerpen:

Op 30 maart is er een informatiemarkt geweest over de Actualisatie van het Masterplan 16Hoven. Het plan is toegelicht en bezoekers konden via een enquête hun mening geven over de voorgestelde actualisatie.

Er zijn veel vragen gesteld en meningen gegeven. Niet iedereen kon zich vinden in alle voorstellen van de actualisatie.

De Actualisatie van het Masterplan is nog niet vastgesteld.

De opgehaalde meningen tijdens de informatiemarkt zijn doorgestuurd naar de leden van de Gebiedscommissie Overschie.

Op 10 april heeft de Gebiedscommissie Overschie het onderwerp behandeld. Zij stuurt een advies aan het stadbestuur. Deze vergadering was openbaar en (toekomstige) bewoners en ondernemers konden hier hun mening kenbaar maken. Het college van B&W weegt het advies van de Gebiedscommissie mee bij het vaststellen van het definitieve document. Daarna is het woord aan de gemeenteraad om de Actualisatie Masterplan 16Hoven vast te stellen als startnotitie bestemmingsplan. Dat vormt het begin van het formele bestemmingsplantraject. Op het ontwerp bestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend. Na vaststelling van een bestemmingplan staat de mogelijkheid open tot beroep bij de Raad van State.

Wij houden u via deze website op de hoogte van de data.

Woningaanbod
Park 16Hoven biedt exclusieve woonmilieus voor mensen die houden van ruimte, luxe en bijzondere architectuur en die toch dicht bij de binnenstad willen wonen. De wijk heeft een aangename variatie in woningtypen en sferen. Dat komt niet alleen doordat meerdere partijen de wijk realiseren en er verschillende deelplannen zijn. Het komt ook doordat u op uw eigen kavel, zonder al te veel regels, naar eigen inzicht uw droomhuis kunt bouwen.
Park 16Hoven wordt in verschillende fases ontwikkeld en gebouwd.

Buitenplaats is het Park van Park 16Hoven, dat in oktober 2014 met een feestelijke opening in gebruik is genomen. In het prachtige park van meer dan 25ha groot komen drie appartementencomplexen en een horecavoorziening.

Vijverbuurt (in ontwikkeling sinds 2008) grenst direct aan het park. Deze buurt heeft een ontspannen en groen karakter door de lage woningdichtheid en de grote tuinen van de vrijstaande woningen en twee-onder-een kappers. De architectuur is bijzonder, aangezien voor de vrije kavels geen welstandsregels gelden. Naast enkele vrije kavels komen er in deze buurt nog woningen beschikbaar in een volgende fase van het project De Binnensingel.

Bovenbeek (in ontwikkeling sinds 2011) heeft door zijn ligging nabij de GK van Hogendorpweg en de Randstadrail en de hogere bebouwingsdichtheid een meer stedelijk karakter. De buurt ligt rondom het Westerdijkpark en bestaat uit een mix van twee-, drie- en vier-onder-een kapwoningen, rijwoningen, een basisschool en een kinderdagverblijf.

Park 16Hoven

Rietzoom (in ontwikkeling sinds 2014) wordt gekenmerkt door water. Ongeveer een vijfde van het oppervlak van deze buurt bestaat uit water. Veel woningen in Rietzoom grenzen dan ook met hun tuin of terras aan het water. Aan de westelijke kant is Rietzoom ruim en groen van opzet, met particuliere kavels waarop u uw droomwoning kunt bouwen. In de eerste helft van 2017 worden in de Rietzoom weer particuliere kavels op de markt gebracht, het betreft kavels waar de Welstandscriteria Park 16Hoven van toepassing zijn.

Kijk bij Wonen voor meer informatie over de beschikbare woningen en projecten in voorbereiding.


Documenten planvorming Park 16Hoven
Masterplan Park 16Hoven
Masterplan Plus Park 16Hoven
Stedenbouwkundig Plan Park 16Hoven
Welstandsparagraaf Park 16Hoven
Stedenbouwkundige randvoorwaarden Riethoven
Concept inrichtingsplan Biezenrijk-Oost en Meander

Ruimtelijke Ordeningsdocumenten:
Milieu-Effectrapportage
Samenvatting Milieu-Effectrapportage
Bestemmingsplan Polder Zestienhoven
Bestemmingsplankaart Polder Zestienhoven
Bestemmingsplan HSL Overschie
Bestemmingsplankaart HSL Overschie
Bestemmingsplan 5e uitwerking Polder Zestienhoven

Downloads voor horecaondernemer:
Horecegebiedsplan Overschie 2015-2016

=