Home Plan Omgeving Wonen Parken Contact
natuurgebied
Brede school

Basisschool Park 16Hoven is tot stand gekomen door samenwerking van twee bestaande Overschiese scholen, de katholieke Albert Schweitzerschool en de Openbare Daltonschool Overschie. In de school is ook buitenschoolse opvang Bimbola gevestigd.

www.park16hoven.ibloxs.nl
www.bimbola.nl

=