Home Plan Voorzieningen Wonen Parken Contact

6 april 2021

Kavelverkoop Rietzoom

De gemeente Rotterdam stelt aan de Rietzoom in Park 16Hoven 12 kavels beschikbaar. De verkoop van de kavels zal verlopen middels een loting. De zelfbouwkavels zijn gelegen in deelgebied Overschie. Deze loting vindt plaats op woensdag 2 juni 2021 en zal worden verzorgd door:

Nouwen Notarissen,
Argonautenweg 17b
3054 RP ROTTERDAM

Contactpersoon L. van Schie, e-mailadres: L.vanschie@nouwen-notarissen.nl

Nadat Nouwen Notarissen jouw inschrijfformulier en de waarborgsom heeft ontvangen, ontvang je hiervan per e-mail een bevestiging.

De Corona-maatregelen zijn op dit moment nog steeds van toepassing. De loting zal om deze reden zonder de aanwezigheid van de inschrijvers plaatsvinden. Bij de loting zijn de Notaris, de Projectmanager en de Markt-Contractspecialist van de gemeente aanwezig.

Belangrijke data
Uiterlijke datum indiening Formulier aanvullende vragen: 30 april 2021
Sluitingsdatum Inschrijving deelname Loting + waarborgsom bij notaris: 27 mei 2021
Datum loting: 2 juni 2021


Brochures en aanvullende informatie
Op deze kavels in Park 16Hoven kan je naar eigen ontwerp een woning laten bouwen. Er zijn wel bouwregels opgesteld ten aanzien van bouwhoogte, bebouwd oppervlak, etc. Daarnaast wordt het ontwerp getoetst aan de welstandeisen van de gemeente Rotterdam. De bouwregels zijn opgenomen in de informatiebrochure.

De informatie is met zorg samengesteld. Een toelichting op de kavels tref je aan in de brochure Kaveltekeningen en Kavelprijzen.

Benodigde informatie ten behoeve van de inschrijving van de loting:
Formulier aanvullende vragen
Informatiebrochure kavels Rietzoom
Kaveltekeningen en kavel prijzen Rietzoom
Procedure loting- inschrijfformulier-voorkeurslijst

Indien je nog vragen hebt die niet in de informatiebrochure behandeld worden, kun je het “Formulier aanvullende vragen” per e-mail versturen aan: jmh.huigen@rotterdam.nl.


 

 

Nieuwsarchief

6 april 2021
Kavels Rietzoom in verkoop

10 december 2020
Overzicht van alle speel- en beweegplekken

10 november 2020
Zoekt u een woning in Park 16Hoven?

15 oktober 2020
Nieuwsbrief 2e helft 2020

14 oktober 2020
Werkzaamheden Van der Duijn van Maasdamweg

1 april 2020
Uitspraak raad van State inzake bestemmingsplan

31 maart 2020
Behoud uw talud

30 maart 2020
9 villa’s op ‘De Driehoek’

9 januari 2020
Drie kavels in de verkoop

20 december 2019
Nieuwsbrief

11 december 2019
Terugblik bewonersavond

8 augustus 2019
Terinzagelegging Bestemmingsplan Zestienhoven

8 augustus 2019
Vijf kavels in de verkoop

12 juli 2019
Vaststelling Bestemmingsplan Zestienhoven

4 juni 2019
Eind juli weer kavels in de verkoop

16 mei 2019
Update ontwikkeling Brasserie De Schelp

16 mei 2019
Nadere informatie over De Buitenplaats en de horeca

25 maart 2019
Winnende ontwerp voor De Buitenplaats

21 maart 2019
Twintig kavels in de verkoop

11 januari 2019
Bestemmingsplan Zestienhoven

30 augustus 2018
Appartementen Laan van Tinbergen 4e kwartaal in de verkoop

 

meer >>