Home Plan Voorzieningen Wonen Parken Contact

12 juli 2019

Vaststelling Bestemmingsplan Zestienhoven

Op dinsdag 9 juli 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zestienhoven vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is sinds 11 januari 2019 in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website Park 16Hoven. Tot 21 februari 2019 konden op het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen worden ingediend. Er zijn diverse reacties gekomen die aan het college en de raad zijn voorgelegd. Als gevolg daarvan is een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Onderstaand de belangrijkste inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan Zestienhoven. Voor het overige wordt verwezen naar de stukken zelf.

Ten aanzien van de horeca in De Buitenplaats Park 16Hoven zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Het maximaal te realiseren oppervlak horeca was in de fase van het ontwerpbestemmingsplan al teruggebracht van 750 naar 500 m2. Wel is een aantal moties aangenomen over de horeca in De Buitenplaats.
De moties roepen het college op in gesprek te gaan met de geselecteerde marktpartij en horecaondernemer om hen te verzoeken in gesprek te gaan met de gemeente en met omwonenden. Gevraagd is overleg te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de horeca-activiteiten zodanig in te vullen dat overlast zoveel mogelijk voorkomen wordt, het aantal parkeerplaatsen in het park te beperken en de verkeersveiligheid te waarborgen.
Wijkbewoners ontvangen over de uitwerking van deze moties nader bericht.

Ter inzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit worden naar verwachting vanaf vrijdag 9 augustus 2019 t/m vrijdag 20 september 2019 voor de duur van zes weken ter inzage gelegd.

!! Let u voor de formele aankondiging over de vaststelling en terinzagelegging op De Havenloods Noord en op https://www.overheid.nl/aankondigingen-over-uw-buurt, en de Staatscourant.

Tijdens de periode van terinzagelegging kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat om belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, of aan kunnen tonen dat zij daar redelijkerwijs niet toe in staat waren. Verder kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit kunt u tijdens de terinzagelegging raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
De stukken zijn na het maken van een telefonische afspraak (010-2672514) ook in te zien in Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 in Rotterdam.

 

Nieuwsarchief

9 januari 2020
Drie kavels in de verkoop

20 december 2019
Nieuwsbrief

11 december 2019
Terugblik bewonersavond

8 augustus 2019
Terinzagelegging Bestemmingsplan Zestienhoven

12 juli 2019
Vaststelling Bestemmingsplan Zestienhoven

4 juni 2019
Eind juli weer kavels in de verkoop

16 mei 2019
Update ontwikkeling Brasserie De Schelp

16 mei 2019
Nadere informatie over De Buitenplaats en de horeca

25 maart 2019
Winnende ontwerp voor De Buitenplaats

21 maart 2019
Twintig kavels in de verkoop

11 januari 2019
Bestemmingsplan Zestienhoven

meer >>