Home Plan Voorzieningen Wonen Parken Contact

21 maart 2019

Twintig kavels in de verkoop
Bouw je droomhuis in Park 16Hoven

De gemeente Rotterdam brengt in Park 16Hoven twintig kavels in de verkoop door middel van loting. Het betreft twee kavels in de Vijverbuurt (Van Leeuwenhoekhof) één kavel op de Beekweg en 17 kavels in de Rietzoom.

De kavels variëren in ligging en grootte. Prijzen variëren van € 353.005,40 tot € 820.380 inclusief omzetbelasting.
Op de kavels kan naar eigen ontwerp een woning worden gebouwd. Het ontwerp van de woningen moet wel voldoen aan een aantal bebouwingsregels.
In de Rietzoom moeten negen van de te ontwerpen woningen voldoen aan de Welstandsparagraaf Park Zestienhoven, de overige acht kavels zijn welstandsvrij.
De kavels in de Vijverbuurt en Beekweg zijn welstandsvrij.

Sluitingsdatum inschrijving is 21 mei 2019
De sluitingsdatum Inschrijving deelname Loting + waarborgsom bij notaris is op 21 mei 2019.

De loting van de kavels volgt op 23 mei 2019.
Zie onder het kopje ‘Algemeen’ het document over de procedure van de loting.


Hieronder vindt u alle benodigde informatie:

Algemeen:
Algemene Voorwaarden voor de verkoop en levering van onroerende zaken van de gemeente Rotterdam (2007)Kaveltekeningen en Kavelprijzen Maart 2019, Loting Mei 2019
Procedure Loting – Inschrijfformulier – Voorkeurslijst 20 Kavels Park Zestienhoven
Alle ruimtelijke ordeningsdocumenten kunt u downloaden via https://www.park16hoven.nl/plan.html

Vijverbuurt (van Leeuwenhoekhof) en Beekweg:
Kavel 11: Selectie Randvoorwaarden Particuliere Kavels, Kavel 11
Kavel 17: Selectie Randvoorwaarden Particuliere Kavels, Kavel 17
Formulier aanvullende vragen Kavels Van Leeuwenhoekhof
Kavel 56: Selectie Aangepaste Stedenbouwkundige Randvoorwaarden, Kavel 56
Formulier aanvullende vragen Kavel Beekweg

Rietzoom:
Informatiebrochure Kavels Rietzoom Park16Hoven
Randvoorwaardennota Particuliere Kavels Rietzoom April 2017
Welstandsparagraaf Park Zestienhoven – april 2008
Formulier aanvullende vragen Kavels Rietzoom


Nieuwsarchief

9 januari 2020
Drie kavels in de verkoop

20 december 2019
Nieuwsbrief

11 december 2019
Terugblik bewonersavond

8 augustus 2019
Terinzagelegging Bestemmingsplan Zestienhoven

12 juli 2019
Vaststelling Bestemmingsplan Zestienhoven

4 juni 2019
Eind juli weer kavels in de verkoop

16 mei 2019
Update ontwikkeling Brasserie De Schelp

16 mei 2019
Nadere informatie over De Buitenplaats en de horeca

25 maart 2019
Winnende ontwerp voor De Buitenplaats

21 maart 2019
Twintig kavels in de verkoop

11 januari 2019
Bestemmingsplan Zestienhoven

30 augustus 2018
Appartementen Laan van Tinbergen 4e kwartaal in de verkoop

 

meer >>