Home Plan Voorzieningen Wonen Parken Contact

27 april 2017

Actualisatie Masterplan 16Hoven

Tijdens de Informatiemarkt op 30 maart hebben (toekomstige) bewoners van Park 16Hoven hun mening kunnen geven op de Concept Actualisatie Masterplan 16Hoven. Op 11 april heeft de Gebiedscommissie Overschie advies uitgebracht over het concept. Erg veel bewoners waren het niet eens met het voorstel om geen winkels meer mogelijk te maken in Park 16Hoven.  

Op 18 april is wethouder Schneider van Stedelijke Ontwikkeling het gesprek aangegaan met de gebiedscommissie Overschie en een aantal (toekomstige) bewoners. Na overleg met wethouder Struijvenberg van Economie wordt er in de aangepaste Actualisatie Masterplan 16Hoven ruimte geboden voor een buurtsupermarkt in Hof van Maasdam. Het daadwerkelijk vestigen van een buurtsupermarkt is aan de markt. Wethouder Schneider is tot dit besluit gekomen, omdat in het huidige masterplan detailhandel was opgenomen en hij wil daar niet zomaar van afwijken.

Op 7 september 2017 heeft de gemeenteraad de Actualisatie Masterplan 16Hoven vastgesteld als Startpositie bestemmingsplan Zestienhoven. Met dit bestemmingsplan worden de bestemmingsplannen HSL- Overschie en Polder Zestienhoven geactualiseerd. Dit zal zijn beslag krijgen in de periode 2017-2019. Via de website houden wij u op de hoogte van het verloop van dit proces.

 

 


 

Nieuwsarchief

30 augustus 2018
Appartementen Laan van Tinbergen 4e kwartaal in de verkoop

28 april 2017
Start verkoop woningen Noorderkroon aan de Copernicuslaan

27 april 2017
Actualisatie Masterplan Park 16Hoven

8 februari 2017
Start verhuur De Parkmeester

2 december 2016
Start verkoop 3e fase Wonen aan de Meander

2 december 2016
Start verkoop 3e fase Wonen aan de Meander

1 december 2016
Start oplevering 1e fase Wonen aan de Meander

31 augustus 2016
Opening Plukdijk 16Hoven

28 juli 2016
Nieuw project: Laan van Tinbergen

7 april 2016
Synchroon ontwikkelt Copernicuslaan-Zuid

29 maart 2016
Start bouw 1e fase Wonen aan de Meander

9 maart 2016
Nieuw: samen bouwen (CPO) in Park 16Hoven

7 maart 2016
Ook fase 2 Vijverbuurt van start

4 maart 2016
Start bouw Arundo

7 september 2015
Wonen aan de Meander 70% verkocht

7 juli 2015
10 nieuwe kavels in de vrije verkoop

15 juni 2015
Biezenrijk krijgt fase 2

7 juni 2015
Nieuwe kavels geloot

27 mei 2015
Nieuwe kavels in loting

13 maart 2015
Horeca in Park 16Hoven?!

27 februari 2015
Arundo: 31 nieuwe woningen

16 februari 2015
Wonen aan de Meander

13 februari 2015
Start verkoop herenhuizen De Fluwelen Weide

19 januari 2015
3e Ronde van Park 16Hoven

Meer>>