Home Plan Omgeving Wonen Parken Contact
Het Plan

Aan de rand van Overschie verrijst Park 16Hoven. Een unieke wijk. Een wijk met een grote variatie aan woningen, brede lanen, intieme binnenwerelden, speelgelegenheden voor de jeugd en veel groen. In de wijk komen de karakteristieken uit het oude polderlandschap terug. Zo zijn bijvoorbeeld langs de oude dijken en watergangen de langzaam verkeersroutes aangelegd. Bijzonder is de inpassing van de HSL, aan de oostkant van de wijk. Die loopt daar ondergronds met erboven het langgerekte Johanna Westerdijkpark.

Buiten wonen
Wonen in Park 16Hoven is echt ‘buiten’ wonen. Door het vele groen in en rond de wijk en park De Buitenplaats heeft de wijk een groen karakter. En de natuur ligt naast de deur; Midden Delfland, de Schiezone en de Vlinderstrik liggen op fietsafstand. Maar ondanks dat u echt buiten woont, staat u zo in het centrum van Rotterdam. Zowél met eigen vervoer, als met het openbaar vervoer via het aan de oostkant van de wijk gelegen Randstad Railstation Melanchtonweg.

Van Actualisatie Masterplan 16Hoven naar Ontwerpbestemmingsplan
September 2017 heeft de gemeenteraad de Actualisatie Masterplan 16Hoven vastgesteld als Startnotitie bestemmingsplan Zestienhoven. Het ontwerpbestemmingsplan is nu gereed en ligt 6 weken ter inzage, vanaf vrijdag 11 januari 2019 tot en met donderdag 21 februari 2019. Bij de downloads onderaan deze pagina kunt u de officiële bekendmaking, het Ontwerpbestemmingsplan en de Verbeelding (plankaart) downloaden.

 

Park 16Hoven

Woningaanbod

Park 16Hoven biedt exclusieve woonmilieus voor mensen die houden van een ruim en luxe woonmilieu, bijzondere architectuur en die toch dicht bij de binnenstad willen wonen. De wijk heeft een aangename variatie in woningtypen en sferen. Dat komt niet alleen doordat meerdere partijen de wijk realiseren en er verschillende deelplannen zijn met verschillende karakteristieken. Het komt ook doordat u in delen van de wijk op uw eigen kavel, zonder al te veel regels, naar eigen inzicht uw droomhuis kunt bouwen.
Park 16Hoven wordt in verschillende fases ontwikkeld en gebouwd.

Vijverbuurt (in ontwikkeling sinds 2006) grenst direct aan Park De Buitenplaats. Deze buurt heeft een ontspannen en groen karakter door de lage woningdichtheid en de grote tuinen van de vrijstaande woningen, twee-onder-een kappers en een incidenteel klein appartementengebouw. De architectuur is bijzonder, aangezien voor het deel met de vrije kavels geen welstandsregels gelden. Naast vrije kavels bestaat de buurt uit formele lanen en informele binnenwerelden. In deze buurt wordt alleen nog het project Buys Ballotlaan ontwikkeld.

Bovenbeek (in ontwikkeling sinds 2011) heeft door zijn ligging nabij de GK van Hogendorpweg en Randstadrail en de hogere bebouwingsdichtheid een meer stedelijk karakter. De buurt ligt rondom het Westerdijkpark en bestaat uit een mix van twee-, drie- en vier-onder-een kapwoningen, rijwoningen, een basisschool en een kinderdagverblijf en als hoogteaccent De Parkmeester. Na de oplevering van de Parkmeester moet alleen nog de oostelijke rand van het Westerdijkpark gebouwd worden. Dit gebeurt nadat de bouwweg naar de Rietzoom niet meer nodig is.

Rietzoom (in ontwikkeling sinds 2014) wordt gekenmerkt door de grote hoeveelheid water. Ongeveer een vijfde van het oppervlak van deze buurt bestaat uit water. Veel woningen in Rietzoom grenzen dan ook met hun tuin of terras aan het water. Aan de westelijke kant is Rietzoom ruim en groen van opzet, met particulieren kavels waarop u uw droomwoning kunt bouwen. In de tweede helft van 2017 worden in Rietzoom weer particuliere kavels op de markt gebracht. Richting de oostzijde loopt de woningdichtheid langzaam op. Met behoud van veel water krijgt de buurt daar een wat stedelijker karakter.

Reijsendaal is gelegen ten noorden van de Van der Duijn van Maasdamweg, de brede ‘oprijlaan’ naar de Buitenplaats. Deze buurt moet nog ontwikkeld worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de bebouwing bestaan uit een mix van twee-, drie- en vier-onder-een kapwoningen, rijwoningen en een incidenteel klein appartementengebouw.

De Buitenplaats is het wijkpark van Park 16Hoven, dat in oktober 2014 met een feestelijke opening in gebruik is genomen. In het prachtige park van meer dan 25ha groot komen in de komende jaren nog drie appartementencomplexen en een horecavoorziening, als ware het de hoofd- en bijgebouwen van een traditionele “buitenplaats”.

Hof van Maasdam is het centrum van Park 16Hoven en heeft door zijn ligging nabij de GK van Hogendorpweg en Randstadrail een hogere bebouwingsdichtheid en hoogte een meer stedelijk karakter. Deze buurt wordt als laatste ontwikkeld. Hier worden naast woningen ook een tweede basisschool, maatschappelijke voorzieningen, een horecavestiging en een buurtsupermarkt mogelijk gemaakt. Het kantorenprogramma uit het masterplan van 2003 staat momenteel ter discussie. De buurt ligt rondom het noordelijk deel van het Westerdijkpark, dat nog aangelegd moet worden.

Kijk bij Wonen voor meer informatie over de beschikbare woningen en projecten in voorbereiding.

Vernieuwing Ruimtelijke Ordeningsdocumenten
Bekendmaking ten inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Zestienhoven
Ontwerpbestemmingsplan Zestienhoven
Verbeelding bestemmingsplan Zestienhoven

Geldende Ruimtelijke Ordeningsdocumenten
Actualisatie Masterplan 16Hhoven 2017
Bestemmingsplan Polder Zestienhoven
Bestemmingsplankaart Polder Zestienhoven
Bestemmingsplan HSL Overschie
Bestemmingsplankaart HSL Overschie

Documenten planvorming Park 16Hoven
Inrichtingsplan CopernicuslaanZuid
Inrichtingsplan Riethoveneilanden
Inrichtingsplan Tinbergenlaan Zuid
Inrichtingsplan Rietzoom kavels - Elzenijk

=